bloggen

20211030

Dage­lijks blog­gen — een zoveel­ste nieu­we poging Het was tegen mid­der­nacht dat ik besloot om naar bed te gaan. Tot­dat me te bin­nen schoot dat de klok komen­de nacht een uur terug­ge­zet zou wor­den. Tegen­woor­dig gaat dat alle­maal auto­ma­tisch, op een paar appa­ra­ten na waar­on­der de klok die in de woon­ka­mer op de kast staat. …

20211030 Lees meer »

20181112

Bij toe­val zag ik op twit­ter een bericht voor­bij komen dat er van­avond weer een #blog­praat op de rol stond. Onder­werp: Hoe krijg je je blog over het voet­licht in 2019? Pre­cies wat ik nodig heb want zelfs met de groot­ste zak­lamp weten de blog­le­zers mijn blog maar mond­jes­maat te vin­den. Iets voor ach­ten installeer …

20181112 Lees meer »

Zondag, 28 oktober 2018

De mees­te klok­ken heb­ben zich van­nacht zelf ver­zet. Qua tijds­aan­dui­ding. Slechts een klein aan­tal moet ik nog met de hand doen. Mijn hor­lo­ge bij­voor­beeld. En de klok op de wand­kast. Ook de digi­ta­le klok­jes op de mag­ne­tron, oven en kof­fie­ma­chi­ne. Als laat­ste de wek­ker van Inge. Ter­wijl die van mij net­jes reke­ning houdt met de …

Zon­dag, 28 okto­ber 2018 Lees meer »