Blondie

Denis Denis

Van­och­tend had ik in de auto op weg naar kan­toor een nieu­we radio­zen­der gevon­den: Freez FM (de opvol­ger van Arrow Clas­sic zo lees ik nu). Voor Mid­den, Oost en Noord Neder­land. Wat fijn was is dat ze de num­mers non-stop ach­ter elkaar afspeel­den. Alleen rond­om het Lees ver­der