Bob de Graaff

Over invloed gesproken…

LucioMassari

Lucio Mas­sa­ri — Saint Paul and the burning of pagan books at Ephe­sus

In deze non-Kos­in­ski week lees ik weer ver­der in Op weg naar Arma­ged­don — De evo­lu­tie van fana­tis­me door Bob de Graaff. Inmid­dels ben ik gevor­derd tot het hoofd­stuk waar de voor­ge­schie­de­nis van de Rus­si­sche revo­lu­tie wordt beschre­ven. Eén van de weg­be­rei­ders is Niko­laj Tsjer­nys­je­v­ski die Lees ver­der

Te veel woorden waar geen woorden voor zijn

paris-13-novembre-2015

In dit boek ligt de nadruk op geweld­da­di­ge uitin­gen van­uit reli­gies en ide­o­lo­gie­ën. Veel­al zijn die uitin­gen het werk van een min­der­heid of een sub­stro­ming. Geweld­da­di­ge uitin­gen van chris­ten­dom en islam mogen niet de indruk doen ont­staan dat het apo­ca­lyp­tisch den­ken Lees ver­der