Zondag, 2 december 2018

De tweede dag van onze team­build­ing in Cluj bestond voor een groot gedeelte uit een work­shop rond Design Think­ing. Bedoel­ing was om ons in korte tijd wat meer inzicht te geven in deze meth­ode en via enkele prak­tis­che oefen­ing er wat gevoel bij te kri­j­gen. Indi­en het ons zou bevallen kon­den we over­we­gen een van de offi­ciële train­in­gen over meerdere dagen te gaan vol­gen die op ver­schil­lende locaties gegeven wor­den. Het beviel mij in ieder geval zo goed dat ik er wel mee verder wil. De train­er gaf aan dat al in jan­u­ari een train­ing op de agen­da staat. Plaats van han­del­ing: Boekarest.

Nu is het zo dat het­zelfde bedri­jf ook een ves­tig­ing heeft in Ned­er­land maar Boekarest spreekt me wel aan. Tenslotte ben ik daar nog nooit eerder geweest en kan ik de gele­gen­heid aan­gri­jpen om wat van de stad te zien. Zek­er nu het me duidelijk is gewor­den dat niet ver buiten Boekarest de begraaf­plaats van Vlad Tepes te vin­den is.

Hoewel er in The His­to­ri­an (het boek van Eliz­a­beth Kos­to­va) aan getwi­jfeld wordt of hij er wel degelijk zijn laat­ste rust­plaats heeft gevon­den, zou hij zijn begraven in een kloost­er op een eiland in het meer van Snagov, op zo’n 40 kilo­me­ter van Boekarest. Miss­chien moet ik van de gele­gen­heid gebruik mak­en om naast het vol­gen van een train­ing ook het spoor van Drac­u­la eens te vol­gen.

Het meer van Snagov met links het eiland waar Vlad Tepes begraven ligt
Het graf van Vlad Tepes
Graf­s­teen Vlad Tepes

~ ~ ~