Boulder

Chautauqua

Deze blog­post is deel 3 van 18 in de serie Zen — Robert Pir­sig
chautauqua


[p.17–19]

Omdat motor­rij­den vol­gens de ik-per­soon uiter­ma­te geschikt is om je gedach­ten te orde­nen heeft hij het plan opge­vat om in de vorm van een Chau­tau­qua een aan­tal zaken met ons te delen die in zijn ogen belang­rijk zijn.

Ik hoor je den­ken, “Een Chau­tau­qua? Wat is dat in hemels­naam?”

Zelf Lees ver­der

Ward

Vier werk­da­gen op rij reed ik laat op de avond van Boul­der, Colo­ra­do naar mijn hotel in Long­mont. Op de vijf­de dag stop­te ik stipt om drie uur in de namid­dag, nam afscheid van mijn collega’s en reed op goed geluk de ber­gen in. Het voel­de als een rebel­se daad, hoe­wel ik er Lees ver­der