Chautauqua

Deze blog­post is deel 3 van 19 in de serie Zen — Robert Pir­sig


[p.17–19]

Omdat motor­rij­den vol­gens de ik-per­soon uiter­ma­te geschikt is om je gedach­ten te orde­nen heeft hij het plan opge­vat om in de vorm van een Chau­tau­qua een aan­tal zaken met ons te delen die in zijn ogen belang­rijk zijn. […]  Lees ver­der

Ward

Vier werk­da­gen op rij reed ik laat op de avond van Boul­der, Colo­ra­do naar mijn hotel in Long­mont. Op de vijf­de dag stop­te ik stipt om drie uur in de namid­dag, nam afscheid van mijn collega’s en reed op goed geluk de ber­gen in. Het voel­de als een rebel­se daad, hoe­wel ik er al zo’n zes­tig zeer effi­ci­ën­te kan­toor­uren op had zit­ten. Na een half uur zon­der omlijnd plan gere­den te heb­ben zag ik een bord met de plaats­naam Ward. Iets zei me dat dit mijn bestem­ming van die dag zou wor­den. Vast­be­ra­den nam ik de afslag. […]  Lees ver­der