Boodschappenlijstje — Willem II

Nadat de tijd was geweest dat ze het zelf niet meer kon ont­hou­den, kwam de tijd dat ze het niet meer kon belo­pen. Voort­aan deed de buur­vrouw de bood­schap­pen voor haar. Elke woens­dag en zater­dag. Het lijst­je lag stee­vast op de keu­ken­ta­fel te wach­ten. Bij terug­komst wer­den de bood­schap­pen één voor één uit de tas gehaald. Als laat­ste kwam de doos Wil­lem II tevoor­schijn. Er klonk instem­mend gemom­pel. Bij het oprui­men van de bood­schap­pen wer­den de siga­ren onge­zien weer in de tas gestopt voor de vol­gen­de keer. […]  Lees ver­der