Boodschappenlijstje — Willem II

Nadat de tijd was geweest dat ze het zelf niet meer kon ont­hou­den, kwam de tijd dat ze het niet meer kon belo­pen. Voort­aan deed de buur­vrouw de bood­schap­pen voor haar. Elke woens­dag en zater­dag. Het lijst­je lag stee­vast op de keu­ken­ta­fel te wach­ten. Bij terug­komst wer­den de bood­schap­pen één voor Lees ver­der