Tussen de muziek – NSJ2011 zondag 10 juli

13.00 uur:
Een uur voor­dat de poort­jes open­gaan arri­veer ik bij Ahoy. Mijn par­keer­plaats van gis­ter onder de let­ter B is nog vrij. Opnieuw een déjà-vu gevoel. Eer­der ook al onder­weg bij de afslag Andelst. Gis­ter ging ik daar op de rem omdat ik mijn toe­gangs­kaart­je was ver­ge­ten, van­daag moest de rem er op van­we­ge een over­ste­ken­de moe­der­eend met kui­ken­tjes. In bei­de geval­len zat ik plots­klaps op de afrit. Boven­aan het via­duct geko­men kon ik nu naar bene­den en door­rij­den rich­ting Rot­ter­dam. […]  Lees ver­der