Eens in de vier jaar zijn er vier speciale weken

Sor­ry, maar heel af en toe wil ik hier ook een keer­tje mijn gal spu­gen. Graag zou ik het op deze plek gezel­lig hou­den, maar toen ik afge­lo­pen week een com­mer­ci­al van Coca Cola voor­bij zag komen kreeg ik spon­taan jeuk over heel mijn lijf. Het is de arro­gan­tie ten top. Hypo­cri­sie in het kwa­draat. […]  Lees ver­der