Iedere dag lifeloggen

Van­och­tend schrok ik niet wak­ker van de wek­ker. Ergens tegen acht uur open­de ik mijn ogen en zag dat het bij­na acht uur was. Daar schrok ik van. Want de wek­ker was niet gegaan.
Lich­te­lijk in paniek (waar­om?) sprong ik uit bed. In de bad­ka­mer kwam ik enigs­zins tot rust. Het was geen door­de­week­se Lees ver­der