Alle berichten met tags “Bregje Hofstede

reactie 0

The more you look

This entry is part 17 of 19 in the series Zen — Robert Pir­sig

[p.115–121] Het arti­kel op De Cor­res­pon­dent over life­log­gen waar ik het gis­ter over had begint met een ver­wij­zing naar een stu­die uit 1951. In One Boy’s Day werd een poging gedaan om één dag uit het leven van een jon­gen vast te leg­gen. Het resul­taat was… Lees meer

reactie 0

Iedere dag lifeloggen

Van­och­tend schrok ik niet wak­ker van de wek­ker. Ergens tegen acht uur open­de ik mijn ogen en zag dat het bij­na acht uur was. Daar schrok ik van. Want de wek­ker was niet gegaan. Lich­te­lijk in paniek (waar­om?) sprong ik uit bed. In de bad­ka­mer… Lees meer