Bret Easton Ellis

In de herhaling

rereading

Op muziek kan ik soms erg jaloers zijn. Dat klinkt mis­schien wat raar, maar wat ik pro­beer te zeg­gen is het vol­gen­de: muziek is zo goed als alom­te­gen­woor­dig. Het maakt niet uit waar ik ben of wat ik doe, vaak speel ik muziek uit mijn eigen ver­za­me­ling af of heb de radio aan staan. Zo krijg Lees ver­der

Lezen

Ruim een week gele­den ging inter­net voor de eer­ste kapot. Zomaar, ineens was er geen ver­bin­ding meer. Beet­je gebeld met de help­desk. Beet­je geklaagd. Beet­je gerom­meld met de ver­schil­len­de dra­den. Een dag erna deed inter­net het weer. Om er enke­le dagen later weer mee te stop­pen. Lees ver­der

Steigerbouwer is wat ik ben

Er is een Chi­nees gezeg­de, en dat gaat als volgt: ‘Je moet jezelf ver­ge­ten om suc­ces­vol te zijn. Er bestaat geen zelf.’ ”

Aan het woord is een zeer suc­ces­vol­le onroe­rend­goed­mag­naat uit Chi­na. Samen met o.a. een auto­ver­ko­per en een stei­ger­bou­wer wordt hij gevolgd in de docu­men­tai­re Lees ver­der

Less than Zer0

 Er zijn maar wei­nig boe­ken die ik heb moe­ten dicht­slaan omdat me de moed ont­brak ver­der te lezen. In bij­na alle geval­len was het een boek geschre­ven door Bret Eas­ton Ellis. Ter­wijl ik dit schrijf ligt zijn laat­ste boek ‘Impe­ri­al Bedrooms’ Lees ver­der