In de herhaling

Op muziek kan ik soms erg jaloers zijn. Dat klinkt mis­schien wat raar, maar wat ik pro­beer te zeg­gen is het vol­gen­de: muziek is zo goed als alom­te­gen­woor­dig. Het maakt niet uit waar ik ben of wat ik doe, vaak speel ik muziek uit mijn eigen ver­za­me­ling af of heb de radio aan staan. Zo krijg ik toch zon­der er al te veel voor te hoe­ven doen mijn dage­lijk­se por­tie muziek mee. […]  Lees ver­der

Lezen

Ruim een week gele­den ging inter­net voor de eer­ste kapot. Zomaar, ineens was er geen ver­bin­ding meer. Beet­je gebeld met de help­desk. Beet­je geklaagd. Beet­je gerom­meld met de ver­schil­len­de dra­den. Een dag erna deed inter­net het weer. Om er enke­le dagen later weer mee te stop­pen. En het enke­le uren later even­tjes nog te doen. Daar­na defi­ni­tief niet meer. […]  Lees ver­der

Less than Zer0

 Er zijn maar wei­nig boe­ken die ik heb moe­ten dicht­slaan omdat me de moed ont­brak ver­der te lezen. In bij­na alle geval­len was het een boek geschre­ven door Bret Eas­ton Ellis. Ter­wijl ik dit schrijf ligt zijn laat­ste boek ‘Impe­ri­al Bedrooms’ pon­ti­fi­caal naast mijn lap­top. De cover toont een totaal onher­ken­baar gezicht. Het kijkt recht in de came­ra, maar van­we­ge het tegen­licht is het geheel in scha­du­wen gehuld. Ogen val­len niet te ont­wa­ren. De woor­den van de boek­ti­tel zijn er over­heen geprint. Uit het hoofd ste­ken twee hoorns, als bij een dui­vel.
Bin­nen­in valt te lezen dat […]  Lees ver­der