Nummertjes

Van­daag ben ik begon­nen in Super­freak­ono­mics, het ver­volg op Freak­ono­mics. Geschre­ven door opnieuw dezelf­de twee auteurs, weten­schap­per Ste­ven D. Levitt en jour­na­list Step­hen J. Dub­ner. Het boek staat bol van de getal­len­reek­sen die met veel gevoel voor humor gebruikt wor­den voor de onder­bou­wing van aan­van­ke­lijk nog­al bela­che­lijk klin­ken­de the­o­ri­ën.
Wat te den­ken van het gege­ven dat het vei­li­ger is om met een bor­rel­tje teveel toch de auto te nemen dan naar huis te lopen. […]  Lees ver­der