Bruce Willis

Little Bee — Chris Cleave

Momen­teel ben ik ‘inbe­t­ween two books’. Soms blijft een gele­zen boek lan­ger in mijn gestel zit­ten en lukt het me niet met­een in een vol­gend boek te dui­ken. Dat kan ver­schil­len­de rede­nen heb­ben: aan­grij­pend onder­werp, span­nen­de page-tur­ner, ont­hut­send slecht met boven­dien Lees ver­der