buitenland

20221011

De voor­naams­te reden dat ik deze week opnieuw in Cluj ben is het afscheid van mijn mana­ger. Ze gaat Emer­son ver­la­ten voor een nieu­we uit­da­ging elders. Het bete­kent voor mij dat in ons Busi­ness Sys­tems Team nu de laat­ste col­le­ga van de voor­ma­li­ge Flow Busi­ness Unit ons gaat ver­la­ten. Sinds eco­no­mi­sche tegen­wind alweer enke­le jaren …

20221011 Lees meer »

20221010

Deze week zit ik weer in Cluj voor het werk. Dit­maal reis ik zon­der col­le­ga’s. Om 8 uur was ik op het vlieg­veld in Dort­mund. Helaas ver­trok­ken we later dan gepland omdat het vlieg­tuig uit Cluj waar­mee we terug zou­den vlie­gen ver­tra­ging had wegens mist in de vroe­ge och­tend.  Ook in Cluj duur­de het allemaal …

20221010 Lees meer »

20220921

Er stond een eten­tje gepland met het vol­tal­li­ge team. Gis­te­ren waren er al een hoop opties voor­bij geko­men van res­tau­rants waar ik hope­lijk nog niet eer­der was geweest. Uit­ein­de­lijk kwam er een­tje uit de hoge hoed die bij mij geen bel­le­tje deed rin­ke­len. Waar­schijn­lijk omdat het rede­lijk bui­ten het stads­cen­trum lag. Gewoon­lijk lagen de restaurants …

20220921 Lees meer »