Neiges d’antan

Goe­den­avond lie­ve luis­te­raars, wel­kom bij de eer­ste afle­ve­ring van ons nieu­we weke­lijk­se pro­gram­ma ‘Nei­ges d’antan’, ofte­wel ‘de sneeuw van eer­jaars’. Een pro­gram­ma hele­maal gewijd aan de vraag ‘wat zou er toch gewor­den zijn van die vroe­ge­re …