Survival of the ARBO fittest

Afge­lo­pen week bracht Emiel mij een bericht­je met als onder­werp ‘Fit­test’.
Emiel? Ja, Emiel. De naam die ik af en toe nog wel eens gebruik voor e-mail. Niet door mij­zelf ver­zon­nen, maar door een oud-col­le­ga (in de peri­o­de waar­aan ik refe­reer was ze al dicht de pen­si­oen­ge­rech­tig­de leef­tijd gena­derd, dus eigen­lijk eer­der een oude oud-col­le­ga). In haar laat­ste Phi­lips­ja­ren moest ze nog aan de e-mail, en regel­ma­tig bel­de ze de help­desk dat ze weer eens pro­ble­men had met Emiel. […]  Lees ver­der