Het bij vlagen meeslepende verhaal dat desondanks maar geen roman laat staan literatuur wil worden

Deze blog­post is deel 33 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Wat zou de gemid­del­de leng­te van een roman­ti­tel zijn? Ik bedoel dus het aan­tal woor­den. Drie? Vier mis­schien? Niet dat ik echt tot in detail de proef op de som heb geno­men, maar een snel­le scan van de boe­ken in mijn kast doet me ver­moe­den dat het aan­tal van drie dicht in Lees ver­der