Koetsier Herfst — Charlotte Mutsaers

Reeds in de intro­duc­tie op blz 14 staat het vol­gen­de te lezen:

Er zijn fei­ten en er zijn erva­rings­fei­ten. Dit boek bestaat uit erva­rings­fei­ten. Het is een roman. Er wordt vaak geklaagd over de onge­loof­waar­dig­heid van romans en daar kan ik inko­men, maar nu ik met deze roman mijn leven op de voet gevolgd heb, kan ik met de hand op mijn hart ver­ze­ke­ren dat niets zo onge­loof­waar­dig is als het leven.” […]  Lees ver­der