Christel Don

The internet of Humans

Alle gek­heid op een stok­je, de tijd dat machi­nes de heer­schap­pij over­ne­men mag wat mij betreft nog even op zich laten wach­ten. Zelf voel ik me ondanks mijn afwij­ken­de ster­ren­beeld in de die­ren­riem Lees ver­der