De dagen worden korter

Op de dag dat mijn mede­blog­gers er over gin­gen blog­gen1 viel bij mij De links­han­di­gen op de deur­mat. Deze avond ben ik er in begon­nen. Het eer­ste hoofd­stuk heb ik nu uit. Er vol­gen nog drie hoofd­stuk­ken. Of eigen­lijk is het mis­schien beter te zeg­gen dat er nog drie dagen vol­gen. Want zo is het boek name­lijk opge­deeld: elk hoofd­stuk beschrijft één dag. […]  Lees ver­der


  1. Ver­geet niet om hier een kijk­je te nemen op de site van Not Just Any Book.