City of Life and Death

Afge­lo­pen week­end nam ik ein­de­lijk de tijd om de opge­no­men film City of Life and Death te kij­ken. Ik was er na afloop rede­lijk kapot van. Over het onder­werp Lees ver­der