Hoe echte mannen praten

In Gran Tori­no speelt Clint East­wood met over­tui­ging een ‘grum­py old man’. De film begint met de begra­fe­nis van zijn vrouw, en het wordt al snel dui­de­lijk dat Clint (Walt Kowal­ski) niets moet heb­ben van zijn fami­lie. Alleen blijft hij ach­ter in een ver­val­len stads­wijk waar voor­na­me­lijk Azi­a­ten wonen. Alle­maal spleet­ogen die hon­den eten, vol­gens Walt. Gaan­de­weg de film ont­fermt hij zich toch over een buur­jon­gen die her­haal­de­lijk gepest wordt door een van de ben­des die de wijk ter­ro­ri­se­ren. In een poging om van de timi­de jon­gen (Tao, ofte­wel Toad vol­gens Walt) een ech­te man te maken, neemt Walt hem mee naar de plaat­se­lij­ke kap­pers­zaak. […]  Lees ver­der