Hoe echte mannen praten

In Gran Tori­no speelt Clint East­wood met over­tui­ging een ‘grum­py old man’. De film begint met de begra­fe­nis van zijn vrouw, en het wordt al snel dui­de­lijk dat Clint (Walt Kowal­ski) niets moet heb­ben van zijn fami­lie. Alleen blijft hij ach­ter in een ver­val­len stads­wijk waar voor­na­me­lijk Lees ver­der