Clive Barker

You need to love something first

[Afbeel­ding: Richard A. Kirk]


Het leek wel wat op een ech­te vakan­tie­dag, van­daag. Nadat de stra­ten­ma­kers van­och­tend klaar waren met het door­leg­gen van een stuk ter­ras ach­ter de schuur kon de poort dicht. Er werd geen (gepland) bezoek meer ver­wacht. Een half uur­tje heb ik nog wat hout staan klo­ven maar het was eigen­lijk Lees ver­der

De helft van de helft

Ik schreef dan wel ‘Mis­schien blijft er zelfs wat tijd vrij om te lezen. Komt er ook nog te wei­nig van.’, toch valt dat alles­zins mee. Ja, het bij­blij­ven met De Groe­ne Amster­dam­mer gaat me nog niet hele­maal goed af, maar stie­kem heb ik al meer dan 200 blad­zij­des gele­zen in Ima­ji­ca Lees ver­der

16 jaar na GC

GC16jaar

Nobo­dy can sepa­ra­te us.”
“I wish that was true.”
[The gre­at and secret show, blz. 687/688 — Cli­ve Bar­ker]

Ander­hal­ve week later ston­den we opnieuw aan de rand van de Grand Can­y­on. Dit­maal Lees ver­der