Back to normal — deel 2

Wat ook pret­tig is, is dat ik van­avond weer eens een boek heb uit­ge­le­zen. Ondanks dat we vele uren in het huis en de tuin heb­ben door­ge­bracht blijkt het zo goed als soci­al medi­a­loos door het leven te gaan me toch nog extra tijd op te leve­ren. Daar­van heb ik dank­baar gebruik gemaakt om in de late Lees ver­der

Zo begint iedere boekverzameling

Hoe­wel we nu al ruim een week in ons nieu­we huis wonen staan al mijn boe­ken nog inge­pakt in dozen ergens op de zol­der van de schuur. Ik dacht dat de boe­ken die voor­af aan de ver­hui­zing op mijn nacht­kast­je lagen in een apar­te doos zaten die ergens op mijn werk­ka­mer zou moe­ten staan. Tot nu toe heb Lees ver­der