Een palm voor elkaar

Hoe begrij­pen wij elkaar?
De ver­zuch­ting van alle tij­den.

Zojuist las ik in het boek­je ‘Chi­ne­se wijs­he­den’: […]  Lees ver­der

Opkomst van de Movel

Een Movel is een ver­haal op je mobiel, je down­load het ver­haal een­ma­lig, opent het en begint met lezen. Na het eer­ste hoofd­stuk wordt je gevraagd of je het ver­haal wilt kopen. Zo, ja dan klik op je op de koop knop en kun je het hele ver­haal op je gemak uit­le­zen, als het niet bevalt (het lezen op de mobiel of het ver­haal) dan lees je niet ver­der en koop je het ver­haal niet.
[bron[…]  Lees ver­der