Dik

Lang gele­den zat ik met een hier niet nader te noe­men fami­lie­lid een avond ste­vig door te drin­ken. Het was bij hem thuis en er was drank in over­vloed. Op de radio stem­mi­ge soul­mu­ziek. Geen vuil­tje aan de lucht, zou je zeg­gen. Toch ging het mis. Ergens diep in de nacht werd Lees ver­der