50books – jaar 2015 – vraag 38

Deze blog­post is deel 38 van 49 in de serie 50books — 2015

Twee jaar gele­den raak­te ik in de ban van een boek dat geschre­ven zou zijn door een onbe­ken­de auteur genaamd V.M. Stra­ka. Al snel werd dui­de­lijk dat het hier een pro­ject betrof waar­ach­ter zich de regis­seur van Lees ver­der