De badende mens

Als­of ik niet genoeg ‘ver­plich­te boe­ken’ te lezen heb, ben ik dit week­end begon­nen in De schep­pen­de mens van Daniel Boor­stin. Ik denk dat de gebo­den vrij­heid bij Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur om een keer­tje iets van onze nog-te-lezen sta­pel te kie­zen aan­ste­ke­lijk heeft gewerkt. In plaats van te gaan lezen in het vol­gen­de boek dat voor de blog­ger­slees­club op de agen­da staat (of stu­die­boe­ken voor het werk erbij te nemen) ben ik blij­ven han­gen in het 875 blad­zij­des tel­len­de relaas over ‘Artis­tie­ke door­bra­ken in de wereld­ge­schie­de­nis’. Bin­nen­kort ga ik er mis­schien spijt van krij­gen maar voor nu is het genie­ten van smeu­ï­ge his­to­ri­sche anek­do­tes en Ame­ri­kaan­se arro­gan­tie: […]  Lees ver­der