Daniel Boorstin

De badende mens

Als­of ik niet genoeg ‘ver­plich­te boe­ken’ te lezen heb, ben ik dit week­end begon­nen in De schep­pen­de mens van Daniel Boor­stin. Ik denk dat de gebo­den vrij­heid bij Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur om een… Lees ver­der »De baden­de mens