Ontspanning

Eer­der deze avond ben ik dan ein­de­lijk begon­nen met Hou­se of Cards. Puur ter ont­span­ning heb ik twee afle­ve­rin­gen ach­ter elkaar geke­ken. Daar­na had ik voor mijn gevoel weer genoeg tv geke­ken en ben ver­der gegaan in Levels of Life, het boek van Juli­an Lees ver­der