Experimenteren met Asides

Sinds kort volg ik het blog Scrip­ting News van Dave Winer. Wat ik er leuk aan vind (behal­ve de onder­wer­pen waar hij over schrijft) is dat het eer­der een door­lo­pen­de stroom van upda­tes is in plaats van afge­ron­de, door­dach­te blog­posts. De moge­lijk­heid tot rea­ge­ren heeft hij uit­ge­zet met de vol­gen­de onder­bou­wing: […]  Lees ver­der