Making the Difference — 6

Deze blog­post is deel 6 van 17 in de serie Making the Dif­fe­ren­ce

Een wei­nig ener­ve­rend week­je heb ik ach­ter de rug, zo moet ik beken­nen. En dan natuur­lijk toe­ge­spitst op het 100 dagen plan waar­aan ik geacht word te wer­ken. Eigen­lijk een beet­je meer van het­zelf­de zon­der het gevoel echt gro­te stap­pen gemaakt te heb­ben. Maar mis­schien past dat ook wel beter bij mij. […]  Lees ver­der