Niets dan de waarheid — David Baldacci

Twee afle­ve­rin­gen is het goed gegaan. Twee blog­posts waar­in ik heb gepro­beerd mijn lief­de voor het boek te delen door je aan de hand mee te nemen door mijn ver­za­me­ling boe­ken zodat je mis­schien gaat begrij­pen waar­om het mij zo zwaar valt om van som­mi­ge exem­pla­ren afstand Lees ver­der