Niets dan de waarheid — David Baldacci

Twee afle­ve­rin­gen is het goed gegaan. Twee blog­posts waar­in ik heb gepro­beerd mijn lief­de voor het boek te delen door je aan de hand mee te nemen door mijn ver­za­me­ling boe­ken zodat je mis­schien gaat begrij­pen waar­om het mij zo zwaar valt om van som­mi­ge exem­pla­ren afstand te doen. Het had zo mooi kun­nen zijn. Maar de jacht­hon­den heb­ben al bloed gero­ken. Jan­kend staan ze aan de zij­lijn te wach­ten op de eer­ste uit­val­lers. Men wil sen­sa­tie. Acti­eeeeee! Dis­cus­sie! […]  Lees ver­der