David Lynch

Goed nieuws

Gis­ter had ik slecht nieuws te mel­den. Maar ik had ook aan­dacht aan goed nieuws kun­nen beste­den. Laat ik dat van­daag als­nog doen met de vol­gen­de aan­kon­di­ging die voor de mees­ten van jul­lie inmid­dels wel… Lees ver­der »Goed nieuws