Helaas, niet geslaagd voor De Privacytest

Mis­schien ben ik wel te snel afge­haakt deze avond bij De Pri­va­cy­test op NPO3 als onder­deel van De Pri­va­cy­we­ken, maar ik vond dat men te speels omging met het belang­rij­ke onder­werp van digi­ta­le pri­va­cy. Ik ben het gewoon niet meer gewend, zo’n spel­show. Zo vaak (eer­lijk gezegd nooit) zoek ik die ten­slot­te niet meer op. Maar toch. Dat ik het nau­we­lijks vijf­tien minu­ten wist vol te hou­den was ook voor mij­zelf een ver­ras­sing. […]  Lees ver­der