Dennis Vreeke

Werk in de webwinkel

De vraag werd tus­sen neus en lip­pen gesteld. Ergens tij­dens de zomer­va­kan­tie. Of ik mis­schien eens wil­de uit­zoe­ken hoe we voor de zake­lij­ke site van mijn Inge een moge­lijk­heid kon­den intro­du­ce­ren om bezoe­kers tegen beta­ling ebooks (of de papie­ren ver­sie) te laten bestel­len. Lees ver­der