Sint Halloween

Afge­lo­pen week kreeg ik de film­pos­ter van de nieu­we film van Dick Maas onder ogen. Natuur­lijk her­ken­de ik met­een de goed­hei­lig­man.

Dacht ik. Maar ook voel­de ik een soort van steek in mijn onder­buik. Dat er iets niet klop­te. Een gevoel van onbe­ha­gen. Het­zelf­de gevoel dat ik Lees ver­der