Alle berichten met tags “Dimitri Tokmetzis

Reactie 1

Helaas, niet geslaagd voor De Privacytest

Mis­schien ben ik wel te snel afge­haakt deze avond bij De Pri­va­cy­test op NPO3 als onder­deel van De Pri­va­cy­we­ken, maar ik vond dat men te speels omging met het belang­rij­ke onder­werp van digi­ta­le pri­va­cy. Ik ben het gewoon niet meer gewend, zo’n spel­show. Zo vaak (eer­lijk gezegd… Lees meer

reactie 0

Goed voorbeeld doet goed volgen?

Bij Kit­ty Kili­an las ik de oproep wat wij als blog­gers zelf kun­nen doen aan het waken over onze digi­ta­le pri­va­cy en van de bezoe­kers op onze web­si­te. Ook zij is geschrok­ken van het­geen Mau­rits Mar­tijn en Dimi­tri Tok­met­zis beschrij­ven in hun boek Je hebt wél iets… Lees meer

reactie 0

Digitale verdedigingslessen

In plaats van ver­der te lezen heb ik deze avond toch maar eerst de Digi­ta­le zelf­ver­de­di­gings­gids opge­zocht zoals die gepu­bli­ceerd staat op de site van De Cor­res­pon­dent1. Daar zag ik dat het met de vei­lig­heid van mijn Apple pro­duc­ten iets beter gesteld is dan bij de con­cur­ren­tie. Wat… Lees meer

Reacties 5

Ik heb wel iets te verbergen. Maar hoe?

Het is een her­ken­ba­re maar des­al­niet­te­min ont­hut­sen­de con­clu­sie: Zo blij­ven we — omdat het mak­ke­lijk is, omdat het gra­tis is, omdat het effi­ci­ën­ter is, omdat we erin berus­ten, omdat we het niet weten, omdat we het niet begrij­pen of omdat we sim­pel­weg geen keu­ze heb­ben… Lees meer