Chillen

Zondag is voor mij een dag die langza­mer­hand steeds meer in het teken van muziek staat.  Luis­ter ik door de weeks vooral ’s ocht­ends en ’s avonds naar muziek in de auto, op de zondag neem ik vaak wat meer de tijd om er echt voor te gaan zit­ten. En ik ben daar niet de enige in. Zo is daar bijvoor­beeld de weke­lijkse #popmed­i­tatie stipt om 8 uur ver­zorgd door Steven Gort alsook het lied­je op zondag gebracht door Karin Ramak­er. Ik kan daar erg van geni­eten. Het is een com­bi­natie van herken­ning, maar ook van uitk­ijken naar hopelijk iets nieuws. Iets onbek­ends wat op de een of andere vage reden tot nu toe aan mijn aan­dacht was ontsnapt, maar een (soms tweede) kans kri­jgt omdat ik de smaak van een aan­tal mensen ben gaan waarderen. Wat horen zij, wat ik tot dusverre niet heb geho­ord?

Een­zelfde ervar­ing heb ik ook met het radio­pro­gram­ma Afs­lag Thun­der Road wat elke zonda­gavond van 18 tot 20 uur gep­re­sen­teerd wordt door Dolf Jansen op Radio 6. Het is nog maar zelden voorgekomen dat ik het pro­gram­ma niet hele­maal tot het einde beluis­ter wan­neer ik er een­maal met het bord op schoot goed voor ben gaan zit­ten. En het is ook nog maar zelden voorgekomen dat na afloop ik niet van min­stens één arti­est een aan­teken­ing heb gemaakt om een album of song op te zoeken. Waar­bij ik meer dan regel­matig met het schaam­rood op mijn kak­en ont­dek dat de arti­est of band al jaren bestaat en ik er hoog­stens van heb geho­ord zon­der er naar geluis­terd te hebben.

Dat haal ik dan zo snel mogelijk in. Zoals vanavond met Lam­b­chop

~ ~ ~

The Dai­ly Growl kwam deze avond tij­dens het tweede uur kei­hard bij me naar bin­nen. Het intro had een soort van hyp­no­tis­erende werk­ing op me, en in mijn onder­be­wuste dwaalde ik wat rond in de gan­gen van het zieken­huis waar mijn vad­er momenteel ligt. Toen ik hem in mijn gedacht­en op zijn kamer zag liggen ging er een rilling door mijn lijf, die samen­viel met het zin­gen door Kurt Wag­n­er van de open­ingzin: 

Thought i felt a chill

Nou, dan weet je het wel.

~ ~ ~