Chillen

Zon­dag is voor mij een dag die lang­za­mer­hand steeds meer in het teken van muziek staat.  Luis­ter ik door de weeks voor­al ’s och­tends en ’s avonds naar muziek in de auto, op de zon­dag neem ik vaak wat meer de tijd om er echt voor te gaan zit­ten. En ik ben daar niet de eni­ge in. Zo is daar bij­voor­beeld de weke­lijk­se #pop­me­di­ta­tie stipt om 8 uur ver­zorgd door Ste­ven Gort als­ook het lied­je op zon­dag gebracht door Karin Rama­ker. Ik kan daar erg van genie­ten. Het is een com­bi­na­tie van her­ken­ning, maar ook van uit­kij­ken naar hope­lijk iets nieuws. Iets onbe­kends wat op de een of ande­re vage reden tot nu toe aan mijn aan­dacht was ont­snapt, maar een (soms twee­de) kans krijgt omdat ik de smaak van een aan­tal men­sen ben gaan waar­de­ren. Wat horen zij, wat ik tot dus­ver­re niet heb gehoord? […]  Lees ver­der