Klucht

In al mijn jeug­di­ge onschuld heb ik echt een tijd­lang gedacht dat het een heu­se kome­die was. Dat leek me wel wat. Nadat ik het boek voor de eer­ste keer in de plaat­se­lij­ke bibli­o­theek gevon­den had, wist ik wel beter. Het was oud. Heel oud! En ook nog eens geschre­ven in vers­vorm! Ik hoef­de er niet lang over na te den­ken. Het boek ging linea rec­ta terug zijn stand­plaats in en uit mijn gedach­ten. […]  Lees ver­der