Maandag, 28 januari 2019

Soms heb ik een teken van boven nodig voor het laat­ste duw­tje in de goe­de rich­ting. Dat teken kan van alles zijn. Een opmer­king van een col­le­ga bij de kof­fie­au­to­maat, een affi­che aan de rand van de snel­weg of een com­mer­ci­al op de radio. Het maakt niet uit. Als het ver­band houdt met onder­werp waar Lees ver­der

Woensdag, 2 januari 2019

De twee­de dag van het jaar staat voor de eer­ste dag dat ik met m’n hard­loop­schoe­nen aan weer een rond­je ben gaan ren­nen. In 2017 en 2018 heb ik gemerkt dat ik meer bles­su­re­ge­voe­lig ben dan ik eigen­lijk wil toe­ge­ven. Wel­licht begin­nen de jaren toch te tel­len. Met Sur­vi­val­run ben ik al nood­ge­dwon­gen Lees ver­der

Zondag, 18 november 2018

Zo af en toe haal ik hier wat nieuws aan wat direct of indi­rect een link heeft met Roe­me­nië omdat het me meer dan anders bij­blijft nu ik er vaker naar­toe ga. Deze och­tend las ik dat de schrijf­ster Mira Feti­cu ((Van oor­sprong Roe­meens, maar na haar huwe­lijk met een Neder­lan­der woon­ach­tig in Neder­land. Lees ver­der