Alle berichten met tags “Donna Tartt

reactie 0

Ik (her)las The Secret History

Nu Onder­wor­pen gele­zen en bespro­ken is wil ik van­daag kort stil­staan bij The Secret His­to­ry van Don­na Tartt. Ik had me voor­ge­no­men om eerst nog eens haar twee eer­de­re boe­ken te lezen alvo­rens aan The Gold­finch te begin­nen. Wat ik me meen te her­in­ne­ren is… Lees meer

reactie 0

He would have wanted it that way

Na het avond­eten instal­leer­de ik me met The Secret His­to­ry van Don­na Tartt in de ach­ter­tuin. In het vori­ge hoofd­stuk is Bun­ny na dagen van ver­mis­sing ein­de­lijk gevon­den in een ravijn niet ver van de cam­pus. Ik las hoe plots ieder­een Bun­ny gekend had of… Lees meer

Reacties 2

Zinvol geweldloos

Onder de car­port zit een ekster. Althans, wat er van over is. Ik kan er niet dicht genoeg bij komen om het beest­je in alle details te bekij­ken maar van een afstand kan ik al zien dat het mank is, een kapot­te (gebro­ken?) vleu­gel heeft… Lees meer

Reacties 8

In de beperking toont zich de meester

In mijn mail­box zit­ten twee uit­no­di­gin­gen om een recen­sie te schrij­ven voor onlangs gepu­bli­ceer­de boe­ken. Ondanks dat ik me ver­eerd voel dat men de moei­te neemt om mij hier­voor aan te schrij­ven en ook nog eens de boe­ken gra­tis ter beschik­king stelt zal ik vrien­de­lijk… Lees meer