Tag: Dordrecht

Design Thinking by Doing

Zomaar uit de lucht komen val­len was daar een uit­no­di­ging voor een Design Thin­king ses­sie. Het onver­wachts in mijn mail­box ver­schij­nen­de bericht­je was van Elja Daae, de ses­sie door Cor Nol­tee. Hoe kon ik nee zeg­gen?

Dat deed ik ook niet en daar­om kreeg ik al voor­af een tele­foon­tje van Cor wat ik zoal hoop­te behan­deld te zien tij­dens de work­shop. Hij over­viel me mid­den in een ver­ga­de­ring en ik kon wat tijd smok­ke­len om hem even in de wacht te zet­ten en onder­tus­sen over de vraag na te den­ken. Het gesprek dat volg­de op de gang nadat ik de ver­ga­der­ruim­te had ver­la­ten was gezel­lig en nut­tig. Cor wist nu waar ik naar op zoek was en hij had goed nieuws voor mij, het zou zeker weten aan bod komen. Mooi. Ik had er met­een zin in.

Blijf lezen →