Woensdag, 14 november 2018

Nog vijf dagen. Dan is het dui­de­lijk of Glas­ve­zel Bui­ten­af de grens van 50% aan­mel­din­gen heeft bereikt. Van­daag staat de tel­ler op 37% en zijn er 608 aan­mel­din­gen nodig om te star­ten met de aan­leg van glas­ve­zel. Met in het ach­ter­hoofd dat er ruim een maand over­heen is gegaan om het aan­tal van 1732 Lees ver­der

In de herhaling

Op muziek kan ik soms erg jaloers zijn. Dat klinkt mis­schien wat raar, maar wat ik pro­beer te zeg­gen is het vol­gen­de: muziek is zo goed als alom­te­gen­woor­dig. Het maakt niet uit waar ik ben of wat ik doe, vaak speel ik muziek uit mijn eigen ver­za­me­ling af of heb de radio aan staan. Zo krijg ik toch Lees ver­der