Douglas Hofstadter

Dikke bladzijdes

Op de dins­dag­avond ga ik gewoon­lijk een paar uur­tjes oppas­sen bij mijn twee klein­zoons zodat hun moe­der naar dans­les kan. Ook deze avond. Omdat de les­tij­den naar later ver­scho­ven zijn, lig­gen de jon­gens gewoon­lijk al op bed wan­neer ik arri­veer. Dat vind ik ergens wel jam­mer Lees ver­der