Uitstelgedrag

Een dag ver­der heb ik nog steeds veel zin om het boek Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce (hier­na Zen) te gebrui­ken als inspi­ra­tie­bron bij het blog­gen. Alleen al het voor­uit­zicht om er dage­lijks in te mogen lezen stemt me geluk­kig. Het is niet met veel boe­ken dat ik iets Lees ver­der