Driek van Wissen

Flitsscheiding

Op dagen zoals van­daag denk ik met wee­moed en jaloe­zie terug aan Chris Ste­vens van radio KHBR (K-Bear). Wee­moed van­we­ge zijn prach­ti­ge radio­stem die onge­merkt altijd de juis­te toon wist te vin­den bij het te bespre­ken onder­werp. Een stem die je als het ware aan de hand nam en dwong te gaan zit­ten. Lees ver­der