Driek van Wissen

Flitsscheiding

Op dagen zoals van­daag denk ik met wee­moed en jaloe­zie terug aan Chris Ste­vens van radio KHBR (K‑Bear). Wee­moed van­we­ge zijn prach­ti­ge radio­stem die onge­merkt altijd de juis­te toon wist te vin­den bij het te… Lees ver­der »Flits­schei­ding