Duitsland

Woensdag, 7 november 2018

Ik mocht weer naar huis. Maar niet nadat iemand me had toe­ver­trouwd er bin­nen­kort niet meer te zijn. In ons team dus. Ze had een ande­re baan gevon­den. Dat is in Roe­me­nië nog dezelf­de dag je ont­slag­brief inle­ve­ren en dan aftel­len van twin­tig tot nul voor­dat je kan gaan. Ik zei ‘Doei!’ en zat Lees ver­der

Naar huis

Van­och­tend stond de taxi net­jes op tijd te wach­ten. We had­den om 10 uur afge­spro­ken maar mijn col­le­ga had ik nog niet gezien bij het ont­bijt. Ik leg­de mijn kof­fer ach­ter in de auto en ging terug naar de recep­tie om te zien of hij mis­schien nog aan het uit­chec­ken was. Bij mij duur­de dat ook lan­ger Lees ver­der

Zonder whiskey naar Cluj

Het was rond het mid­dag­uur. Ons vlieg­tuig naar Cluj-Napo­ca zou over een uur­tje ver­trek­ken. Om de tijd te doden bestel­den we een brood­je knak­worst en wat fris­drank. Een tafel­tje ver­der zaten drie man­nen onder­uit­ge­zakt met Ach­ter­hoek­se tong­val ster­ke ver­ha­len te ver­tel­len. Ze had­den al enke­le fles­jes Lees ver­der

100% Hamburg

Ergens in 2001 moest ik voor het werk een paar dagen naar Ham­burg. Op vrij­dag stond een huur­au­to klaar op het par­keer­ter­rein waar­mee ik naar huis kon rij­den. Zon­dag­mid­dag ver­trok ik naar Ham­burg. Zon­der noe­mens­waar­dig opont­houd arri­veer­de ik zo’n vier uur­tjes later bij mijn hotel.

Lees ver­der

Uitdagen

Voor wie het wil weten, de hotel­ka­mer is een stuk min­der warm dus ik hou de bal­kon­deu­ren dicht. Wat goed uit­komt want het stormt rond­om Hotel Ammer­see. De con­tai­ner is inmid­dels ver­dwe­nen van de bin­nen­plaats. Met mede­ne­ming van de dozen. Van­uit mijn kamer kijk ik ook uit op de zij­vleu­gel van het hotel. Lees ver­der

Hotel Ammersee

Hotel Ammer­see is gele­gen in het plaats­je Her­r­sching. Wan­neer je geluk hebt krijg je een kamer toe­ge­we­zen met uit­zicht op een groot meer. Ammer­see genaamd. Een aan­tal jaren gele­den had ik dat geluk. Deze keer niet. Nu heb ik uit­zicht op een klei­ne bin­nen­plaats naast het hotel. Ik heb wel een bal­kon. Lees ver­der

Sterrenkind

  • Fictief

Trots als een pauw stapt ze met haar kin­der­wa­gen par­man­tig door het dorp. Geheel onver­wachts maar zeker niet onge­wenst was daar toch haar kind geko­men. Haar ster­ren­kind.
Zie hoe zij ligt te stra­len onder het deken­tje. Wat is ze geluk­kig met haar komst.
Natuur­lijk ziet ze wel de jaloer­se Lees ver­der