Alle 60 goed

In mijn blog­plan­nen gaf ik het al aan, en hier istie dan. Mijn top-10 van favori­ete muziekalbums voor het blog van Ruud. Ga er zek­er een kijk­je nemen want er begint zich al een mooie verza­mel­ing van lijst­jes te vor­men. Wat nog leuk­er is, stel zelf een top-10 samen en lever die in bij Ruud. Dat weet hij vast te waarderen.

Mijn eigen top-10 heb ik als vol­gt samengesteld. Allereerst ben ik door al mijn albums gegaan en heb puur op intuïtie alleen die titels ges­e­lecteerd welke ik het afgelopen jaar meerdere keren heb afge­speeld. Of waar­bij ik meteen een warm gevoel kreeg toen ik het album in mijn han­den had. Op die manier kwam ik tot een aan­tal van zes­tig stuks. Er moesten er dus vijftig sneu­ve­len. Dat luk­te me niet. Het luk­te pas toen ik het idee kreeg om alle zes­tig albums de komende tijd op mijn blog in het zon­net­je te zetten. Zodat ze alle­maal de kans kri­j­gen te schit­teren en jul­lie te over­tu­igen dat je ze ook moet gaan beluis­teren (als dat niet al het geval zou zijn). Daar­voor ga ik de maandag gebruiken.

Ik kan niet beloven dat ik elke week een album bespreek. Ook kan het zijn dat ik een keer afwijk van de lijst van zes­tig omdat me ineens een ander album toepas­selijk­er lijkt. Of miss­chien wil ik wel eens over een ander aspect van muziek bloggen. Hoe dan ook, de maandag wordt muziekdag. Bij deze is dat afge­spro­ken.

Dan nu mijn lijst. Eerst de top-10 die ik aan­geleverd heb bij Ruud. En het was echt veel makke­lijk­er om er tien uit te kiezen nu ik wist dat ik ze toch alle zes­tig zou gaan bespreken. De top-10 gaat gepaard met een clip per album. Vaak het in mijn ogen mooiste num­mer. Maar ook dat is arbi­trair. De meeste albums bestaan louter uit mooie num­mers.

Na de top-10 vol­gt een opsom­ming van de overige vijftig num­mers die de lijst com­pleet mak­en.

Op maandag 6 jan­u­ari 2014 wil ik met Muziek­maandag van start gaan. Hoogst­waarschi­jn­lijk ga ik begin­nen met allereerst de albums uit de top-10 te bespreken, maar pin me d’r niet op vast. Ik hoop dat er in ieder geval vol­doende vari­atie in de lijst zit, zodat er voor iedereen op zijn tijd iets te geni­eten valt.

~ ~ ~

TOP-10

Black Dub (2010) – Black Dub
Nomad:

Out of the Blue (1977) – E.L.O.
Step­pin’ out:

Rhythm and repose (2012) – Glen Hansard
Maybe not tonight:

Laagstraat 443 (2005) – J.W. Roy
As ge ooit:

Green­dale (2003) – Neil Young
Carmichael:

The Final Cut (1983) – Pink Floyd
The final cut:

One Nite Alone (2002) – Prince
Joy in rep­e­ti­tion:

San­tana III (1971) – San­tana
Taboo:

One day you’ll dance for me, New York City (2004) – Thomas Dyb­dahl
If we want it, it’s right:

Egyp­tol­ogy (1997) – World Par­ty
Her­cules:

~ ~ ~

EN NOG EENS 5X EEN TOP-10

Down the way – Angus and Julia Stone
The white album – The Bea­t­les
Dust bun­nies – Bet­tie Serveert
Self Por­trait – Bob Dylan
The ghost of Tom Joad – Bruce Spring­steen
Straight from the heart – Car­los Gui­tar­los
Déjà Vu – Cros­by, Stills, Nash & Young
Seaborne West – Daryll-Ann
Orchards/Lupine — DeWolff
Com­mu­nique – Dire Straits

Don­ny Hath­away – Don­ny Hath­away
Weird Scenes inside the gold mine – The Doors
Gate­crashin’ – Eric Vloeimans
Tusk – Fleet­wood Mac
Nurs­ery Cryme – Gen­e­sis
Achter­land – Ger­ard van Maasakkers
Jazzmatazz, Vol 1 – Guru
She – Har­ry Con­nick, Jr.
Israel Nash’s Rain plans – Israel Grip­ka Nash
Run­ning on emp­ty – Jack­son Browne

Rainy Day Music – The Jay­hawks
Grace – Jeff Buck­ley
Elec­tric Lady­land – Jimi Hen­drix
John­ny Cash at San Quentin – John­ny Cash
The Köln Con­cert – Kei­th Jar­rett
Once I was an eagle – Lau­ra Mar­ling
Led Zep­pelin IV – Led Zep­pelin
Ten new songs – Leonard Cohen
Josephine – Mag­no­lia Elec­tric Co.
Paper walls – Marc Cohn

Push the sky away – Nick Cave
Pen­ta­ton­ic Wars and Love Songs – Otis Tay­lor
22 Dreams – Paul Weller
Stadtaffe – Peter Fox
Polichinelle – The Prayer Boat
Cal­i­for­ni­ca­tion – Red Hot Chili Pep­pers
Wind om het huis – Ricky Koole
The pros and cons of hitch­hik­ing – Roger Waters
Ash­es & Fire – Ryan Adams
Dia­mond Life — Sade

Uni­ver­sal Moth­er – Sinéad O’Connor
Lib­er­a­tion – Smoke Feath­ers
Spin­vis – Spin­vis
Katy lied – Steely Dan
Songs in the Key of Life – Ste­vie Won­der
Laugh­ing Stock – Talk Talk
Achtung Baby – U2
A night in San Fran­cis­co – Van Mor­ri­son
Fisherman’s Blues – The Water­boys
Wolf­moth­er – Wolf­moth­er

~ ~ ~