Laatste rondje Eden Prairie

Van­daag moest ik alles te voet doen. Mijn col­le­ga waarmee ik de voor­gaande dagen kon meer­i­j­den naar het werk was gis­teren vertrokken voor een lang week­end bij haar oud­ers (a.s. maandag is het Labour Day, een vri­je dag in de VS). Het gaf me de gele­gen­heid om het meer gele­gen vlak­bij kan­toor eens van wat dichter­bij te bek­ijken. Als je je best doet dan kun je heel in de verte aan de overkant een stuk­je van Emer­son achter de bomen zien.

IMG_0778

Om drie uur ’s mid­dags was het zo goed als uit­gestor­ven op het werk. Zo’n beet­je iedereen had al eerder vrij genomen. Dus besloot ik ook maar te gaan en heb toen ondanks de drukkende hitte mijn train­ingsrond­je van 10km gelopen. Het was opnieuw zwaar afzien.

IMG_0788

Als laat­ste ben ik ’s avonds op mijn gemak weer naar de mall gewan­deld om een por­tie eten bij Lit­tle Tokyo te bestellen. Op de terug­weg zag ik een eekhoorn die als avon­de­ten een pad­destoel veror­berde. Op het eerste gezicht leek het alsof hij/zij aan een tafelt­je stond te eten. Ik bli­jf geni­eten van die beestjes. Zo jam­mer dat we die niet vak­er in Ned­er­land zien.

IMG_0782 IMG_0785

Mor­gen nog een trip­je langs de Mis­sis­sip­pi en dan weer naar huis.

The India Spice House

indianlunchNadat ik de voor­bi­je dagen ver­schil­lende Amerikaanse fast­food en nor­male restau­rants van bin­nen had gezien werd ik tij­dens de lunch van­daag door mijn col­le­ga uit India meegenomen naar The India Spice House. Een ver­adem­ing na alle king­size ham­burg­ers, super steaks en dik­belegde sand­wich­es waar bij­na niet aan te ontsnap­pen valt.

Rondje Eden Prairie

Op 29 augus­tus vloog ik van Ams­ter­dam naar Eden Prairie, Min­neso­ta. Dat was zater­dag (gis­teren). Van­daag besloot ik mijn jet­lag te trot­seren door een lange wan­del­ing te gaan mak­en in de omgev­ing.

IMG_0742

Het was nog flink bewolkt toen ik vertrok maar de tem­per­atu­ur was al erg aan­ge­naam. Voor mijn eerste bestem­ming had ik in gedacht­en om Lake Ander­son te bezoeken. Miss­chien was daar wel een mooie wan­del­route uit­gezet die mij ron­dom het hele meer zou bren­gen. Hier­voor moest ik eerst een woon­wijk doorkruisen.

IMG_0685 IMG_0686 IMG_0687 IMG_0688

Het bleek al snel dat ik niet bij het meer kon komen. Navraag bij enkele buurt­be­won­ers die ik tegen kwam beves­tigde mijn ver­moe­den. Alleen als ik in een nabi­jgele­gen bos de paden zou ver­lat­en en me door het hoge riet en stru­ikge­was wist te manoeu­vr­eren kon ik er miss­chien dicht­bij komen. Het is me niet gelukt. Wel kwam ik veel pad­destoe­len tegen. IMG_0691 IMG_0694 IMG_0695IMG_0689 IMG_0697 IMG_0699

Dan maar op weg naar een ander mee. Onder­weg kwam ik een koni­jn­t­je tegen. Zie je ‘m in de schaduw? Hier­voor had ik al heel veel eekhoorns gezien, maar die waren alle­maal erg cam­eraschuw. IMG_0701 IMG_0707 IMG_0709 IMG_0711 IMG_0715 IMG_0718 IMG_0722

Tij­dens het rond­je om dit meer trapte ik bij­na op een, ja wat is het eigen­lijk? Een nin­jatur­tle miss­chien? IMG_0724 IMG_0725 IMG_0726

Het blijkt hier om een Snap­ping Tur­tle te gaan leerde ik via een zoekac­tie op inter­net lat­er op de avond.

snapper_2

Een paar uur lat­er en enkele blaren rijk­er was ik weer terug bij het hotel. De rest van de mid­dag heb ik in en rond het zwem­bad doorge­bracht.

IMG_0683