Eduard Brom

In zulk een nacht…

We had­den elkaar slechts één­maal eer­der ont­moet. In Arn­hem. De ide­a­le plek leek ons dat want zo onge­veer mid­den tus­sen ons bei­der woon­plaat­sen in. Die dag was fan­tas­tisch ver­lo­pen. Eigen­lijk zoals we het ons had­den voor­ge­steld.… Lees ver­der »In zulk een nacht…