A Social Revolution

Dat schiet ook niet echt op, zeg.” Het was een ter­loop­se opmer­king. Een bood­schap die schijn­baar ach­te­loos de ruim­te inge­slin­gerd werd. Waar, al naar gelang de ont­van­ger, moest blij­ken of het in een poten­ti­eel tijd­bom­me­tje kon ont­aar­den. Onder­werp waren de gebeur­te­nis­sen Lees ver­der